Larix decidua Julian´s Weeper

Larix decidua ‚Julian´s Weeper‘ – Modřín opadavý

Na jaře raší měkké svěže zelené jehlice. Toto vybarvení si drží až do podzimního zlátnutí a následného opadu. Má obloukovitě ohnuté větve směrem dolů. Díky tomu je rostlina atraktivní i během zimy. Roste vitálně do převislého tvaru. Celková výška i šířka rostliny je velmi dobře přizpůsobitelná díky vyvazování nových letorostů.

Číst více ...

Picea abies ‚Cobra‘ – Smrk ztepilý

‚Cobra‘ byla objevena jako náhodný semenáč z Picea abies ‚Pendula‘. Nese středně dlouhé světle zelené jehlice. Každá rostlina má svůj osobitý habitus a záleží jen na nás, jak ji budeme pěstovat. Všechny větve vždy směřují dolů podél kmene. Horní část rostliny má řidší větvení, zatímco při bázi rostliny se vytváří hustý pokryv. Větve se velmi často plazí po zemi.

Číst více ...
Larix kaempferi 'Stiff Weeper'

Larix kaempferi ‚Stiff Weeper‘ – Modřín japonský

Oproti kultivaru Puli roste intenzivněji a i celkový vjem z rostliny je mohutnější. Barva nových letorostů je intenzivně světle zelená. Starší vyzrálé letorosty nesou temnější zelené jehlice. Vzhledem k tomu, že se u tohoto kultivaru setkáváme výhradně s roubovanci na kmenu, je celková výška rostliny téměř daná výškou kmene, na jaký je rostlina naroubována.

Číst více ...
Chamaecyparis lawsoniana Imbricata Pendula

Chamaecyparis lawsoniana ‚Imbricata Pendula‘ – Cypřišek

Celá rostlina má pouze několik hlavních terminálních větví, ze kterých visí tmavě zelené dlouhé větvičky až k zemi. Celá rostlina tak působí velmi netradičním dojmem. Velikost v 10 ti letech se udává okolo 4 m při šířce 1,8m, ale jde o to, jak hodně budete pracovat s terminálem. Pokud jej budete pravidelně vyvazovat, dosáhne této výšky poměrně snadno.

Číst více ...