Chamaecyparis lawsoniana Wissel´s Saguaro

Chamaecyparis lawsoniana ‚Wissel’s Saguaro‘ – Cypřišek

Tvar jeho růstu je čistě vzpřímený. Všechny boční větve stoupají směrem vzhůru a vytvářejí tak krásný rozeklanný dojem. Jehlice jsou extrémně krátké, velmi stěsnané. Barva jehlic je zpočátku modro-zelená, později při vyzrání a dostatečném oslunění přechází do krásné ocelově modré. Jako dospělý dosahuje výšky okolo 2,5m při šířce kolem 1m.

Číst více ...