Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje, právě zahrada utváří celkový pohled na dům. Zvláště u novostaveb je zapotřebí pečlivě zvážit vzhled přilehlé zahrady. Realizacemi zahrad se zabýváme již několik let a vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům klienta a to jak ve výběru rostlin, tak i ve finančních možnostech.

Každé konkrétní místo, kde bude zahrada vznikat, osobně navštívíme. Při navrhování projektu musíme zohlednit půdní a klimatické podmínky a sladit architekturu domu s architekturou zahrady. V potaz též musíme brát časové možnosti majitele pro údržbu zahrady. Samozřejmě v současné době je i jednou z možností najmutí specializované firmy přímo na údržbu zahrad. V první fázi je vytvořen projekt obsahující grafické znázornění, seznam předpokládaných rostlin a finanční rozpočet. Poté je konzultován s investorem, popř. realizován. Každý klient má tři možnosti. Může si pouze zakoupit projekt, nebo si zakoupí projekt a naše firma mu připraví všechny rostliny dle projektu. S tím, že si rostliny vysadí svépomocí. Toto řešení je vítanou alternativou při šetření peněz. Nejčastěji využívanou možností je, že provedeme realizaci od A do Z – od projektu až po výsadbu.

Námi realizované zahrady se velmi často objevují na předních stránkách zahradnických časopisů, v knihách, ale také v televizních rubrikách o zahradě. Nejspíš není nutné je příliš představovat, ale pro inspiraci a naše budoucí klienty nabízíme pár ukázkových fotek. Jak můžete sami vidět, jsme především zaměřeni na japonské zahrady, kde je součástí tvarovaný strom a kamenný prvek. Velmi často však navrhujeme i okrasné zahrady s využitím běžně dostupných nenáročných dřevin. Vše je jen o domluvě.