Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady Bambus Centrum Kastner, Bambus Centrum Kastner, Třebíz u Slaného 91, Česká republika 273 75, Česká republika, e-mail: info@bambuscentrum.cz, telefon: +420732154491 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://www.bambuscentrum.cz/ ). (the “Služby”). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabydou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Jak používáme vaše údaje:

Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  • Marketing / Propagace
  • Cílená reklama
  • Komentáře mezi uživateli

Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujeme, pokud od nás nebude vyžadováno jinak. zákon.

Vaše práva:

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@bambuscentrum.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Soubory cookie atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost:

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a my použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na adresu Bambus Centrum Kastner, Bambus Centrum Kastner, Třebíz u Slaného 91, email: info@bambuscentrum.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Platnost od 25.5.2018