Pinus densiflora 'Golden Ghost'

Pinus densiflora ‘Golden Ghost’ – Borovice hustokvětá

Již od samého začátku bývá označována jako jedna z nejlepších variegátních borovic. Růst je vystoupavý, mírně rozložitý s jasně daným terminálním letorostem. Jehlice jsou 8 cm dlouhé, jedinečně 3 barevné. Střed bývá zpravidla světle žlutý, později se přidává krémová barva a nakonec zelená.

Číst více ...